5 Ağustos 2013 Pazartesi

haberleşmesine imkân veren teknik araçlar, Fransız Devrimi’nden hemen sonra optik telgrafın bulunmasıyla gelişme sürecine girdi. Basit bir teknik düzenek, yani eklemle birbirine bağlı üç levhaya dayanan optik telgraf sayesinde Claude Chappe, büyük modem telekomünikasyon ağlarının altyapı ilkesini icat etti: uzman istasyon görevlilerinin işlettiği verici kuleler ağı, hata düzeltme ve mesaj şifreleme yöntemlerinin kullanımı, merkezî işletme ve bakım denetimi. Elektrikli telgrafın bulunuşu (1837), 24 saat boyunca kullanıma hazır olmasını ve bu ağın yaygınlaşmasını sağlayacaktı. fenerbahçe salzburg maçı hangi kanalda Telefon (1876), insan sesinin iletimine önce ülke ölçeğinde, daha sonra kıta düzeyinde imkân verdi. Böyle bir yenilik, birçok kaygı ve düşü de beraberinde getirecekti. Oysa bu buluş ABD'de hemen benimsendi (1881’de 123 000 hat). Böy- lece XIX. yy, hem terimin en geniş anlamıyla etkileşim ağlarının kurulmasına, hem de insanlar arası etkileşimin gelişmesine tanık oldu. Kitlesel yayın tekniklerinin ortaya çıkışını görmek içinse XX. yy’m sonunu beklemek gerekecekti: Birinci Dünya Sa- vaşı’ndan hemen sonra radyo, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da televizyon. fenerbahçe salzburg maç özeti Ancak yüksek tirajlı basın, içeriği ve kendine özgü yöntemleriyle bu yeni kitle iletişim araçlarının baş döndürecek başarısını uzun süre gölgeleyecekti. 1940’lı yılların sonunda ortaya çıkan bilişim, telekomünikasyon tekniklerini bir bir ele geçirdi: videoteksin atası olan uzaktanbilişim, telefon hatlarını kullanarak bilgisayarlarla haberleşmeyi sağladı; daha sonra sesi ikili sayılar biçiminde sayısallaştırarak komütatörlerle ayırmak ve yönlendirmek imkânı doğdu. Nihayet son zamanlarda, telefon şebekesinin içinde tümüyle sayısal bir ağın oluşturulması, telefonla ilgili çok sayıda hizmetten ve yeni kullanım biçimlerinden yararlanma yolunu açtı. Böylece bilişim ve telekomünikasyon teknikleri!ile görselişitsel uygulamaların yakın gelecekte birbirine çok yaklaşacakları da anlaşılmış oldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder